Gårdlauget SMV er stiftet i september 1993 som led i Københavns kommunes gårdsaneringsprojekt, Grønne gårde

Gårdlauget dækker hele karréen og omkræses af gaderne Strandboulevarden, Middelfartsgade, Vardegade og Vordingborggade. Gårdlauget finansieres af de omkringliggende ejendomme via et kontingent målt ud fra fordelingstal. Vores årlige budget dækker over vedligeholdelse af fællesarealer, gårdmand, sne rydning/saltning af fortovet samt projekter til gavn for beborene.

Der afholdes hvert år generalforsamling i marts måned hvor alle beboere karréen er velkommen til at deltage. Bestyrelsens 7 medlemmer som vælges af Generalforsamlingen.

 

På siden kan du finde information om arrangementer, vedtægter, referater og meget mere… 

Læs mere om Gårdlauget SMV

Kontakt

Kontakt

Kontakt bestyrelsen

Benyt formularen nedenfor til at sende en mail til bestyrelsen. Formularen bør ikke bruges til henvendelser af hastende karakter, da der kan gå op til en måned før bestyrelsen er samlet og kan svare.

Felter med * skal udfyldes.